Cho dù bạn có tin hay không, có một cập nhật cho WhatsApp Beta cho Windows Phone. Phiên bản mới này là 2.18.30. Trong số các tính năng mới là Địa điểm thực. Điều này cho phép bạn chia sẻ vị trí của mình với người khác trong một khoảng thời gian nhất định. Để sử dụng tính năng này, hãy đi đến trò chuyện và bấm vào Vị trí. Sau đó bạn thiết lập khoảng thời gian mà bạn muốn WhatsApp để cho phép người khác biết bạn đang ở đâu. Có ba cài đặt để chọn, 15 phút, 1 giờ hoặc 8 giờ. Bạn cũng có thể ngừng Địa điểm Thực bất cứ lúc nào bạn muốn bằng cách nhấp vào nút “Dừng”. Các tính năng mới là chính xác đến 5 dặm.

Một tính năng mới được tìm thấy trong WhatsApp Beta cho Windows Phone thêm chức năng tìm kiếm trong Thông tin Nhóm. Với khả năng mới này, người dùng có thể tìm nhóm thành viên ngay lập tức. Bạn cũng có thể xóa các tin nhắn nhóm mà bạn đã gửi, miễn là nó được thực hiện trong vòng 68 phút và 16 giây kể từ khi thông báo ban đầu được phổ biến. Cuối cùng, Tải xuống dữ liệu của tôi tạo báo cáo về dữ liệu trong tài khoản WhatsApp của bạn. Bạn có thể yêu cầu tải xuống báo cáo, mất 20 ngày. Sau khi bạn tải xuống báo cáo (phải trong vòng 30 ngày sau khi nó đã sẵn sàng), nó sẽ được gỡ bỏ khỏi máy chủ WhatsApp.

Để thêm ứng dụng WhatsApp Beta vào thiết bị Windows Phone của bạn, hãy nhấp vào sourcelink. Ứng dụng miễn phí và nặng 28.75MB. Xin lưu ý rằng hầu hết các tính năng mới này đã có trên phiên bản iOS và Android của WhatsApp.

WhatsAppBeta