Không có gì bí mật rằng Huawei đã ngứa ngáy khi tham gia vào trò chơi thanh toán di động ở bên ngoài Trung Quốc. Cho đến nay, có vẻ như Nga là nơi duy nhất mà ví của Huawei có thể hoạt động.

Tuy nhiên, một ứng dụng “Huawei Wallet” mới từ nhà xuất bản Huawei Internet Service dường như cho thấy rằng các giao dịch có thể được thực hiện bằng Euro, theo các ảnh chụp màn hình chia sẻ trên trang sản phẩm của ứng dụng tại Cửa hàng Google Play. Chúng tôi thấy rằng hầu hết bất kỳ Android nào trên 4.0 đều có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng này.

Hiện tại, các bài đánh giá cho biết bản thân dịch vụ vẫn chưa được kích hoạt, ít nhất ở hầu hết các khu vực. Nhà xuất bản lưu ý rằng điện thoại Huawei của Trung Quốc có ứng dụng này như là một hệ thống cài đặt và rằng các khu vực bên ngoài sẽ có nó “sau”.

Huawei Wallet
Price: Free