Mặc dù chúng ta đã bận rộn trên Android P hôm qua nên thậm chí chúng ta có thể không nhận thấy ứng dụng Speedtest của Ookla đã nhận được cập nhật mang lại giao diện người dùng mới và một số tính năng mới.

Bản cập nhật nâng cấp ứng dụng kiểm tra tốc độ phổ biến lên v4.0 và bao gồm không chỉ giao diện mới (xem ở trên), giúp bạn dễ dàng tìm ra các máy chủ mới và cho phép bạn điều chỉnh giữa Mbps hoặc MB / s, cũng như quy mô, vì tốc độ tiếp tục lên cao.

Speedtest by Ookla
Price: Free+