Swiftkey, bàn phím phổ biến thứ hai trên Android sau Gboard của Google, đã nhận được một cập nhật lớn ngày hôm nay. Trên thực tế, Swiftkey đang gọi đây là bản cập nhật lớn nhất kể từ khi Microsoft mua lại. Đó là một cách lạ để thông báo cập nhật, nhưng chúng ta hãy tiếp tục.

Bản cập nhật bao gồm Thanh công cụ mới, là một menu có thể mở rộng cho phép bạn truy cập nhanh vào các tính năng bạn sử dụng nhiều nhất. Bạn sẽ truy cập nó bằng nút “+” ở phía bên trái của thanh dự báo.

Ngoài Thanh công cụ, Swiftkey đã thêm một loạt các nhãn dán, cũng như một cách để chỉnh sửa chúng theo ý thích của bạn. Hình dán giống như emoji, chỉ hoạt hình thường xuyên và lớn hơn và đầy màu sắc hơn.

Cuối cùng, tại Hoa Kỳ, người dùng sẽ có thể chia sẻ vị trí và lịch trong các cuộc trò chuyện. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey