Google giờ đây giúp bạn dễ dàng mua sắm trên Cửa hàng Google Play từ các quốc gia khác nhau

Nếu bạn đã thay đổi vùng của Cửa hàng Google Play để tải trò chơi hoặc ứng dụng không có ở quốc gia của mình, bạn sẽ thích sự bổ sung mới nhất của Google vào Cửa hàng Play. Tính năng Quốc gia và hồ sơ mới cho phép khách truy cập nhanh chóng được gọi là Android Market, để kiểm tra ứng dụng nào có sẵn ở các quốc gia khác nhau. Trước tiên, hãy lưu ý rằng Google chỉ cung cấp tính năng này cho người dùng Android đáp ứng tiêu chí nhất định.

Những người có cơ hội sử dụng tính năng Quốc gia và hồ sơ mới là những người trước đây đã mua hàng hợp lệ bằng cách sử dụng một phương thức thanh toán hợp lệ từ phiên bản Cửa hàng Google Play thuộc một quốc gia khác với nơi mà người dùng sử dụng. Toàn bộ quá trình chuyển sang Cửa hàng Google Play ở một khu vực khác chỉ mất ba bước:

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play trên thiết bị của bạn và nhấp vào Tài khoản.
  2. Nếu bạn đã đáp ứng các tiêu chí, bạn sẽ thấy trên trang Tài khoản xuất hiện một tùy chọn mới được gọi là Quốc gia và hồ sơ. Nếu bạn có nó trên ứng dụng, hãy nhấp vào.
  3. Bây giờ, bạn sẽ thấy quốc gia mà ứng dụng Cửa hàng Google Play của bạn đang được chọn, cùng với danh sách các quốc gia mà bạn có thể chọn. Chọn loại mà bạn muốn và bạn sẽ được đưa đến phiên bản Cửa hàng Google Play của quốc gia đó.

Nếu bạn không phải là người thích mạo hiểm và chưa bao giờ tìm kiếm sâu vào khi mua hàng từ Cửa hàng Google Play, có thể bạn sẽ không thấy tùy chọn Quốc gia và Hồ sơ trên điện thoại của mình.