Google Chrome là trình duyệt web phổ biến nhất trên toàn thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có lỗi. Chrome đã phân biệt mình như một trình duyệt web nhanh và giao diện người dùng tối giản cũng được đánh giá cao. Mặt khác, việc sử dụng tài nguyên hệ thống nặng nề của trình duyệt đã bị người dùng chỉ trích. Người dùng thường thấy rằng số lượng RAM được Chrome sử dụng nhiều hơn số lượng RAM được sử dụng bởi các trình duyệt cạnh tranh.

Một trong những tính năng xác định của Chrome là thực tế là nó có mô hình quy trình sandbox. Về lý thuyết, mỗi tab đều có quy trình riêng vì lý do an ninh. Điều này là giúp nếu 1 tab bị crash cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ trình duyệt. Ngoài ra, bằng cách xử lý nhiều quy trình hệ thống, phần mềm độc hại trong một tab cụ thể bị cô lập khỏi bị ăn cắp dữ liệu bởi một tab khác.

Cho đến bây giờ, “một quá trình cho mỗi tab” đã có những sắc thái. Các trang web liên quan sử dụng một quy trình được chia sẻ, ví dụ. Nếu người dùng sử dụng một tab và duyệt nhiều trang web, thì các trang web sẽ chia sẻ cùng một quy trình. Nếu người dùng mở một liên kết từ tab, thì tab mới cũng sẽ chia sẻ cùng một quy trình như trang “liên quan”. Tuy nhiên, điều này thay đổi với cách biệt trang web trong Chrome.

Sự cô lập trang đã được giới thiệu trong Google Chrome 63, nhưng nó đã không được kích hoạt cho đến bây giờ. Tính năng giới thiệu một mô hình quy trình chặt chẽ hơn, như một quy trình mới được yêu cầu cho mỗi và mọi trang web. Hệ thống chia sẻ các quá trình giữa các tab liên quan đã được loại bỏ, có nghĩa là bây giờ, mỗi tab sẽ có quy trình hệ thống riêng của mình mà không có ngoại lệ nào được cho phép.

Điều này có ưu điểm và nhược điểm của nó. Các ưu điểm ở đây là an ninh được cải thiện. Nhược điểm là việc sử dụng bộ nhớ của Chrome ( vốn đã rất cao) đã được tăng nhiều hơn bởi tính năng này. Theo Google, với sự cô lập của trang web được kích hoạt, sử dụng bộ nhớ của Chrome có thể tăng lên 10-20 phần trăm.

Giờ đây, tính cách biệt trang web đã được bật trong Chrome Beta. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng đối tượng địa lý được bao phủ càng nhiều càng tốt trước khi nó được thực hiện mặc định. Một thành viên của nhóm bảo mật an ninh và máy tính để bàn của Google Chrome tuyên bố rằng công ty đang theo sát để bật tính năng trên trong Google Chrome 67. Nhóm Chrome khuyên người dùng nên giúp họ tìm ra lỗi, để chúng có thể được giải quyết trước khi Cô lập Trang được tung ra trong phiên bản ổn định.