Sau khi xuất hiện chậm rãi trên các thiết bị Android, AI tìm kiếm bằng trực giác của Google sẽ xuất hiện trên iOS.

Chủ sở hữu thiết bị của Apple sẽ thấy bản xem trước của Google Lens bật lên trong phiên bản ứng dụng Google Photos mới nhất của họ trong tuần tới.

Về cách hoạt động, ý tưởng là máy ảnh của bạn sẽ nhận ra các vật, thông tin có trong một bức ảnh và có thể sử dụng với sự liên kết với Google Assistant.