Stephen Hawking, người có công trình tiến bộ về vật lý cũng như sự hiểu biết phổ biến về nó, đã qua đời ở tuổi 76.

Trí tuệ rực rỡ của Hawking và tính cách không chướng mắt nổi bật trái ngược với căn bệnh mà từ đó ông đã chịu đựng suốt cuộc đời mình, hạn chế các phong trào và lời nói của ông. Không chán chường vì chẩn đoán khi ông 21 tuổi và tiên lượng tử vong trước năm 30, Hawking đã thách thức mọi mong muốn và sống một cuộc sống phi thường và hiệu quả.

“Trí thông minh là khả năng thích ứng với thay đổi,” ông đã từng nói – một tuyên bố ông đã được chứng minh hợp lý.

Hawking là một nhà văn tài năng cũng như nhà vật lí, và nhiều tác phẩm của ông, A Brief History of Time chắc chắn nổi tiếng nhất trong số họ, đã làm hài lòng và giáo dục các thế hệ. Ông đã gia nhập những người khổng lồ như Feynman trong việc kết hợp những đóng góp to lớn vào lĩnh vực của mình với một phong cách giáo dục hấp dẫn người khác mà không nói chuyện phê phán, không đánh giá thấp thính giả hay độc giả của mình.

Mặc dù nhiều tóm tắt tuyệt vời về những thành tích của ông sẽ theo sau cái chết của ông, những người quan tâm có thể thích đọc cuốn tự truyện của ông ta, My Brief History.

Anh ta là một người rất phức tạp, một thiên tài có lòng tự hào hào hứng thường xuyên gây cảm hứng và đôi khi gây tranh cãi – bất kể điều gì khác thường. Chắc chắn không ai đã từng sống hoặc sẽ sống một cuộc đời giống như anh ta.