Điều Khoản Sử Dụng

Ngày hiệu lực: Các Điều khoản Sử dụng này được cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 07 năm 2017. Bằng cách sử dụng Dịch vụ bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này, thì bạn có thể không thể sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi theo Đội ngũ bất cứ lúc nào, có hiệu lực khi được đăng trên Website. Việc bạn tiếp tục sử dụng sau khi thông báo đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn về những thay đổi đó.

Sử dụng Dịch vụ.

Bạn có thể sử dụng Dịch vụ này chỉ với mục đích cá nhân, phi thương mại và tuân theo các Điều khoản Sử dụng này. Tất cả các luật, quy tắc, quy định hiện hành và bất kỳ thỏa thuận hoặc điều khoản nào với bên thứ ba mà bạn phải tuân theo. Dịch vụ dành cho mục đích giải trí.

– Bạn có thể sử dụng Dịch vụ mà không cần đăng ký, nhưng để tận dụng một số khía cạnh của Dịch vụ, bạn cần phải đăng ký một tài khoản. Tài khoản của bạn chỉ dùng cho cá nhân, bạn không được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của bạn và bạn không được chuyển nhượng hay chuyển giao tài khoản của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu của mình. Bạn sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ ai về việc sử dụng tài khoản của bạn (bất kể việc sử dụng đó được ủy quyền bởi bạn hay không).

Thông tin cá nhân thu thập được bởi Đội ngũ khi bạn đăng ký Dịch vụ được xử lý theo Chính sách Bảo mật của Đội ngũ.

Giấy phép của bạn cho Đội ngũ.

Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn một để chia sẻ và tải lên, hoặc đăng lên các diễn đàn công khai, các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, chương trình hoặc các khía cạnh khác của Dịch vụ, ảnh, video, văn bản và các thông tin khác của bạn. Bằng cách này, bạn cho phép Đội ngũ và người dùng của mình sử dụng, sửa đổi, tái xuất bản, sao chép, lưu trữ, bán, phân phối, truyền đạt tới công chúng, thực hiện và phân phối Nội dung Người dùng và tên của bạn, bao gồm bất kỳ Tài sản trí tuệ có trong đó, bằng bất kỳ phương tiện nào được biết đến hoặc được phát triển dưới đây, mà không phải thanh toán hoặc bồi thường cho bạn và cũng không cần sự chấp thuận của bạn nữa, như một phần của Dịch vụ hoặc để hỗ trợ Dịch vụ thông qua quảng cáo và tiếp thị. Bất kỳ Nội dung Người dùng nào được tải lên trang web sẽ được coi là không bảo mật.

Thông báo vi phạm.

Tài liệu có thể được cung cấp qua Dịch vụ bởi các bên thứ ba không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi. Đội ngũ không có nghĩa vụ và không quét nội dung được sử dụng cùng với Dịch vụ để đưa nội dung bất hợp pháp hoặc không được chấp nhận. Tuy nhiên, Đội ngũ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của Đội ngũ là không cho phép các tài liệu có bản quyền bởi nó xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

Chính sách của Đội ngũ là chấm dứt các mối quan hệ liên quan đến nội dung với bên thứ ba liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Thông tin liên lạc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng liên hệ với techntium@gmail.com

Cám ơn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.

Đội ngũ Techntium

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.