Camera kép, màn hình vô cực hay RAM 8 GB là những tính năng được người dùng mong đợi sẽ trang bị trên Samsung Galaxy Note 8

T.L

Nguồn: Concept Creator