Cập nhật mới nhất của macOS High Sierra bây giờ đã có cho tất cả khách hàng. Phiên bản mới sẽ là 17D47 hoặc 17D2047 tùy thuộc vào máy của bạn.

Phiên bản mới này có sẵn trên trung tâm phát triển của Apple và hiện đang được tung ra cho tất cả người dùng. Ghi chú phát hành cho bản cập nhật phần mềm mới đặc biệt gọi ra một bản sửa lỗi cho Message:

Cập nhật macOS High Sierra 10.13.3 cải thiện tính bảo mật và tính ổn định của máy Mac của bạn và được khuyến khích cho tất cả người dùng.

Bản cập nhật này giải quyết một vấn đề có thể khiến các cuộc trò chuyện của Message tạm thời bị hiển thị sai trật tự.

Bản cập nhật này có dung lượng tương đối nhỏ. Nhà phát triển và người dùng thử nghiệm beta công khai sẽ không cần phải cập nhật phiên bản này.

Tải về