Google Chrome dành cho máy tính để bàn đã hỗ trợ các thông báo đẩy được tích hợp sẵn. Bạn đã nhìn thấy cửa sổ bật lên trên các trang web yêu cầu bạn có muốn bật thông báo hay không. Ứng dụng Web, chẳng hạn như Google Play Âm nhạc, cũng có thể sử dụng các thông báo này để hiển thị thông tin. Windows 10 có một hệ thống thông báo được gọi là Action Center, Chrome đã chưa sử dụng nó từ lúc tính năng phát hành. Nhưng điều này đã thay đổi.

Tính năng này đã được người dùng Windows và Chrome yêu cầu kể từ khi Windows 10 được phát hành. Không có ý nghĩa gì khi có thông báo đưa vào hai hệ thống riêng biệt. Số cam kết 955244 trong Chromium Gerrit cho thấy khả năng người dùng bật các thông báo gốc của Windows. Người dùng sẽ phải tự chọn sử dụng thông báo của Windows thay vì phiên bản của Chrome. Tính năng này sẽ không được kích hoạt theo mặc định, ít nhất là cho bây giờ.

Thay đổi này có ý nghĩa vì một vài lý do. Giống như đã đề cập ở trên, việc có nhiều hệ thống thông báo là lộn xộn. Lý do quan trọng hơn có thể là Ứng dụng Web Tiên tiến (Progressive Web Apps). PWAs là các ứng dụng web có thể sử dụng API Android. Google đã chuẩn bị khởi động PWA trong một thời gian. Các ứng dụng này sẽ có thể chạy ẩn và gửi thông báo tới Windows 10, tương tự như cách hoạt động của nó trên điện thoại Android.