25 C
Thanh pho Ho Chi Minh
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 14, 2018
Array

Đơn xin visa Mỹ sẽ yêu cầu thông tin mạng xã hội đã sử dụng 5 năm

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ muốn yêu cầu tất cả các đương đơn xin visa Hoa Kỳ cả người nhập cư lẫn người khác, đều phải cung cấp tài khoản mạng xã hội của họ cho chính phủ Hoa Kỳ, theo các báo cáo của CNN. Trong các tài liệu mà Bộ sẽ nộp cho Federal Register vào ngày mai, họ đề nghị rằng gần như mọi cá nhân nộp đơn xin visa Hoa Kỳ phải giao mọi phương tiện truyền thông xã hội được sử dụng trên các nền tảng nhất định trong năm năm qua cũng như gửi bất kỳ số điện thoại và địa chỉ email được sử dụng trong cùng khoảng thời gian đó.

Trước đây, thông tin này chỉ được yêu cầu từ những người xin cấp visa cần được kiểm tra kỹ lưỡng hơn – chẳng hạn như những người đã đi đến các khu vực có hoạt động khủng bố đáng chú ý. Nhưng một khi đã được ban hành, những thay đổi về luật này sẽ yêu cầu hầu hết mọi người nộp thông tin này, với những ngoại lệ tiềm năng duy nhất là những người nộp đơn xin visa ngoại giao.

- Quảng Cáo -

Những thay đổi được đề xuất của Bộ Ngoại giao cũng bao gồm những câu hỏi về du lịch của người nhập cư, bao gồm họ đã bị trục xuất khỏi nước khác và nếu người thân của họ có liên quan đến các hoạt động khủng bố. Các ứng viên cũng sẽ có tùy chọn để tiết lộ các phương tiện truyền thông xã hội được sử dụng trên các nền tảng không được liệt kê trong bảng câu hỏi. Khoảng 15 triệu người xin cấp thị thực có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

Một khi sự thay đổi quy tắc được đệ trình lên Federal Register vào thứ Sáu, công chúng sẽ có 60 ngày để bình luận về nó.

- Xem thêm -
Single Cloud Template – Fast News