Facebook hôm nay công bố đã tung ra bản cập nhật cho News Feed để chống lại tin giả mạo. Mặc dù mục đích ban đầu của bản cập nhật dường như cung cấp cho người dùng bối cảnh cho những câu chuyện họ đọc. Tuy nhiên, bản cập nhật cũng có mục đích thứ hai: Hiển thị bạn bè nào đang chia sẻ những câu chuyện không có thật.

Bản cập nhật mới lần đầu tiên được thử nghiệm vào năm ngoái, cho người dùng xem nhiều bối cảnh hơn cho các bài đăng tin tức. Bằng cách nhấn vào biểu tượng “i” bên cạnh tiêu đề của câu chuyện, bạn sẽ được hiển thị bài báo Wikipedia, các bài báo có liên quan, và một bản đồ cho biết câu chuyện đã được chia sẻ trước và bởi ai. Điều đó có nghĩa là nếu bạn gặp một câu chuyện có tiền đề hoặc chính trị mà bạn không đồng ý, bạn sẽ có thể biết bạn bè của bạn đã chia sẻ điều đó với ai.

Theo các nhà phát triển của Facebook, ý tưởng ban đầu xuất phát từ “Các bài báo liên quan” bạn có thể tìm thấy trong các câu chuyện tin tức trên nguồn cấp dữ liệu của bạn. Để sử dụng tính năng này, các tác giả của các câu chuyện phải có thẻ tác giả được cài đặt trên trang của họ.