Cập nhật hệ thống 5.0.0 cũng cho biết thêm một số tinh chỉnh mới cho sự kiểm soát của phụ huynh.

Chủ sở hữu của Nintendo Switch có một bản cập nhật hệ thống mới đang chờ họ, và các ghi chú phát hành ghi rõ ver 5.0.0 mang theo. Trong khi các bản cập nhật trước đã làm mịn một số cạnh thô cho việc truyền tải và hỗ trợ trò chuyện bằng giọng nói, thì tính năng nổi bật của một trong số đó là khả năng đề xuất Tài khoản Nintendo dựa trên danh sách bạn bè trên Twitter và Facebook của bạn (giả sử bạn đã liên kết chúng và đã trên 13 tuổi ). Ngoài ra còn có 24 nhân vật mới của Arms và Kirby, và nếu bạn mua một trò chơi từ máy tính hoặc điện thoại, nó sẽ bắt đầu tải xuống hệ thống nhanh hơn, ngay cả khi nó đang Sleep.

Bản cập nhật này cũng khắc phục sự cố đang ẩn một số dữ liệu hoạt động phát lại cũ hơn và nó sẽ thêm thông báo để cho bạn biết khi các trò chơi đặt trước đã mở khóa. Đối với bậc cha mẹ, mục nhập mã PIN hiện hoạt động từ thanh và nút thay vì sử dụng bàn phím trên màn hình và các tiêu đề cụ thể có thể được đưa vào danh sách trắng để chơi, bên ngoài cài đặt phần mềm bị giới hạn.