Đã có iOS 11.3 beta developer 4. Mời mọi người tải về.

Trong bản cập nhật này, Apple đã trả lại tên ứng dụng Sách từ Books sang iBooks.

Bên cạnh đó, Apple cũng đã tung ra bản cập nhật cho người dùng public beta.