Chương trình cấp phép cho iPhone / iPad / iPod (MFi) của Apple đang được cập nhật với thương hiệu mới mà các nhà sản xuất sẽ phải chấp nhận trong những tháng tới. 9to5Mac đã xác nhận việc xây dựng thương hiệu đã được cập nhật hiện đã có cho các đối tác của MFi, như báo cáo đầu tiên của Chargerlab.

Các logo mới sẽ được sử dụng cho các sản phẩm tronv chương trình MFi không phải là một thay đổi lớn từ việc xây dựng thương hiệu trước đây, nhưng đáng chú ý là các biểu tượng biểu trưng cho các thiết bị thực tế để đổi lấy một logo Apple đơn giản và chỉ các tên thiết bị iOS trong văn bản.

Bạn cũng sẽ nhận thấy thứ tự của thiết bị đã thay đổi từ “iPod, iPhone, iPad” trên biểu tượng cũ sang “iPhone, iPad và iPod” trên nhãn hiệu mới mà chúng tôi phải thừa nhận là sự tăng trưởng và tầm quan trọng của iPhone đội hình kể từ khi logo ban đầu được giới thiệu.

Bạn có thể thấy các biểu tượng cũ bên cạnh các biểu trưng mới bên dưới:

Đây là thương hiệu mà Apple cho phép các nhà sản xuất trong chương trình MFi đóng gói và cùng với việc tiếp thị các phụ kiện, nhằm thông báo cho khách hàng rằng sản phẩm là phụ kiện chính thức được Apple chấp thuận cho các thiết bị iOS. Ngoài việc tiếp cận với phần cứng Apple độc ​​quyền như bộ kết nối Lightning và hỗ trợ của Apple, công ty khuyến khích sử dụng biểu trưng MFi ở trên là một trong những lợi ích chính cho các nhà sản xuất phụ kiện xem xét tham gia chương trình cấp phép:

“Đẩy mạnh phụ kiện điện tử của bạn bằng logo MFi. Xuất xứ cho các biểu trưng của Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad và AirPlay cho khách hàng biết rằng một phụ kiện điện tử đã được thiết kế để kết nối cụ thể với iPod, iPhone hoặc iPad và đã được nhà phát triển chứng nhận đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Apple “.

Apple có một chương trình “Made for Apple Watch” riêng cung cấp việc xây dựng thương hiệu tương tự cho các nhà sản xuất phụ kiện, đó là lý do tại sao Apple Watch không có trong các logo mới ở trên.

Các logo mới lần đầu tiên được giới thiệu vài tuần trở lại vào đầu tháng Hai nhưng sẽ trở thành bắt buộc đối với các nhà sản xuất phụ kiện để thông qua trong vòng 90 ngày tới.