Theo bản phát hành chính thức của iOS 11.3 cho tất cả khách hàng vào hôm thứ Năm, Apple sẽ phát hành phiên bản beta 11.4 dành cho nhà phát triển đầu tiên cho iPhone và iPad hôm nay.

Phiên bản beta mới sẽ có trên Trung tâm phát triển của Apple và trên OTA cho các thiết bị có profile beta được cài đặt. Đối với những thay đổi được bao gồm trong iOS 11.4, chúng tôi sẽ cung cấp ngay khi các beta mới được phát hành và cài đặt.

Apple lần đầu tiên đã tiết lộ iOS 11.4 vào tuần trước để tham khảo các công cụ giáo dục mới của họ, mặc dù các đề cập đến iOS 11.4 đã được quay lại trước khi phát hành hôm nay. Apple đã xem trước ứng dụng Schoolwork mới dành cho sinh viên và API ClassKit cho các ứng dụng của bên thứ ba, đây sẽ là điểm nổi bật của bản phát hành.

Đối với iOS 11.4, chúng ta sẽ thấy sự trở lại của AirPlay 2, hỗ trợ âm thanh stereo cho HomePod và bất kỳ dấu hiệu nào về việc hỗ trợ AirPower.