Tổng số ứng dụng của App Store đã giảm lần đầu tiên trong năm nay khi Apple nỗ lực loại bỏ các ứng dụng cũ không tuân thủ iPhone mới và ứng dụng không đáp ứng các nguyên tắc đánh giá gần đây của công ty. Ngoài ra, các ứng dụng không hỗ trợ kiến trúc 64-bit hiện đang phổ biến trên iPhone cũng bị xóa.

Điều này đã mang tổng số ứng dụng trên App Store lên 2,1 triệu, giảm so với 2,2 triệu năm 2016.

Để so sánh, Cửa hàng Google Play với ứng dụng Android hiện có danh mục khoảng 3.5 triệu ứng dụng.

lan-dau-tien-so-luong-ung-dung-trong-apple-app-store-da-giam-trong-nam-nay-a.jpeg

Tuy nhiên, có thể là một điều tốt mà chúng ta không còn tham gia vào cuộc chạy đua số ứng dụng. Toàn bộ ý tưởng đằng sau ứng dụng tẩy của Apple là để lại chỉ các ứng dụng chất lượng tốt. Apple cũng gỡ bỏ các ứng dụng quét virus khỏi App Store, cũng như các ứng dụng đã được nhân bản của người khác, và các ứng dụng chất lượng thấp khác.