Apple đã đề xuất một số emojis cho Unicode Consortium, công ty giữ quyền Emoji, nhằm đại diện cho người khuyết tật tốt hơn và mô tả các công cụ liên quan đến khả năng tiếp cận như thiết bị trợ thính, chó hướng dẫn và chân tay giả. Đó là vì Apple không thể đưa các emojis này vào iOS và Mac OS cho đến khi Consortium thông qua chúng.

Các emojis đề xuất mô tả những người bị chứng mù hoặc thị lực thấp, những người bị điếc hoặc gặp khó khăn về thính giác, những người có khuyết tật về thể chất cũng như những người có khuyết tật tiềm ẩn như chứng tự kỷ, lo lắng và PTSD.

Đây là các emoji được đề xuất:

“Tại Apple, chúng tôi tin rằng công nghệ nên có thể tiếp cận được với mọi người và phải cung cấp một trải nghiệm phục vụ các nhu cầu cá nhân”, công ty đã viết trong một đề xuất cho Liên hiệp Unicode. “Việc thêm biểu tượng cảm xúc với trải nghiệm cuộc sống của người dùng sẽ giúp thúc đẩy một nền văn hoá đa dạng bao gồm cả người khuyết tật. Emoji là một ngôn ngữ phổ quát và là công cụ truyền thông hiệu quả, cũng như một hình thức thể hiện bản thân và có thể được sử dụng không chỉ để thể hiện kinh nghiệm cá nhân của một người mà còn cho thấy sự ủng hộ cho người thân.”

Để phát triển các emojis được đề xuất, Apple đã làm việc với Hội đồng Người khiếm thị Hoa Kỳ, Tổ chức Cerebral Palsy Foundation và Hiệp hội Người khiếm thính quốc gia. Điều mà Apple đưa ra không phải là một danh sách đầy đủ về tất cả các mô tả của người khuyết tật, công ty lưu ý trong đề xuất của mình, nhưng nó có thể là một điểm khởi đầu.

Bước tiếp theo là để Ủy ban Kỹ thuật Unicode gặp gỡ và bỏ phiếu về việc có chấp thuận những emojis mới này hay không. Cuộc họp đó xảy ra vào tháng tới. Nếu được phê duyệt, những nhân vật này sẽ được đưa vào danh sách ngắn cho Emoji 12.0, dự kiến ​​sẽ được phát hành vào tháng 3 năm 2019.